فضانگه دارنده

اولین اقدام جهت رویش مرتب دندان های دائمی

اولین هدف مداخلات ارتودنسی در دوره ی 3-6 سال نگهداری فضای قوس فکی ست که از طریق حفظ دندان توسط درمان های پیشگیری از پوسیدگی و ترمیمی صورت می گیرد پس تا حد امکان در نگهداری دندان های کودکان خود کوشا باشید اما  در صورت از دست رفتن زودهنگام دندان های شیری به هر دلیل (پوسیدگی، ضربه و…) و یا کشیدن زودتر از موعد آن ها ، استفاده ازدستگاه های فضا نگهدار ضرورت پیدا می کند . این دستگاه ها که به صورت ثابت و یا متحرک برای بیمارتهیه می شوند ،فضای دندان از دست رفته را تا هنگام رویش دندان دائمی جایگزین آن حفظ می کنند و نیاز کودک به درمان های ارتودنسی را در آینده بطور چشمگیری کاهش می‌دهند.

پیش از کشیدن دندان های شیری با مراجعه به متخصصین دندانپزشکی کودکان طرح درمان لازم جهت استفاده از فضانگه دار مناسب را دریافت کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات لازم جهت حفظ فضا برای کودک شما انجام گیرد.