عصب کشی

آخرین گام در جهت حفظ دندان های کودک شما

در شرایط عدم رسیدگی و درمان  به موقع دندان های پوسیده  و در حفرات عمیق ترمیمی  گسترش پوسیدگی و بازشدگی پالپ دندان رخ  می دهد که درمان های پیچیده تر دندانپزشکی جهت پاکسازی و درمان ریشه دندان را می طلبد.

درمان ریشه که اصطلاحا به آن عصب کشی  گفته می شود در کودکان بر اساس میزان گسترش عفونت و درگیری ریشه دندان به دو صورت  کلی انجام می گیرد:

پالپوتومی (عصب کشی سطحی)

پالپکتومی (عصب کشی کامل)

انتخاب دندان برای درمان پالپ:

  • تاریخچه ی وجود درد در بیمار (درد خودبخودی و درد شبانه)
  • علائم و نشانه های بالینی نظیر آبسه لثه ای (تورم و قرمزی در لثه)
  • وجود لقی غیر طبیعی دندان
  • تفسیر دندانپزشک از رادیوگرافی بیمار

ارزیابی میزان موفقیت درمان:

  • ارزیابی میزان پیش آگهی توسط دندانپزشک براساس مرحله ی تکاملی دندان و ارزش نگهداری آن در برابر کشیدن و حفظ فضا
  • سطح همکاری و انگیزه بیمار و والدین
  • سطح بهداشت دهان و دندان