دندان های ضربه دیده

هنگام بروز ضربه به صورت ،امکان آسیب به بخش های مختلف صورت اعم از بافت نرم و سخت وجود دارد. گاه آسیب وارده موجب ایجاد زخم های بازو خراشیگی های عمیق در ناحیه سر و صورت  و یا شکستگی های وسیع  فک ها وسایر استخوان های صورت می شود که این موارد نیازمند درمان های گسترده تر و مراجعه هرچه سریعتر بیمار به اورژانس بیمارستان ها دارد.

در موارد آسیب به دندان ها با توجه به شدت صدمه ایجاد شده حالات مختلفی ایجاد می شود که هر کدام نیازمند اقدامات دندانپزشکی مخصوصی می باشند که در ذیل به  برخی از آن ها می پردازیم:

انواع آسیب به دندان ها :

  • ترک های مینایی
  • لق شدگی دندان
  • فرورفتن دندان به داخل و یا بیرون آمدن آن از محل خود
  • شکستگی تاج دندان
  • درآمدن کامل دندان از محل خود

در صورت وقوع هرکدام از موارد فوق تهیه عکس رادیوگرافی از ناحیه ی آسیب دیده ضرورت پیدا می کند تا با توجه به صدمه ی وارد شده اقدامات لازم جهت درمان برای بیمار صورت بگیرد . این اقدامات از ترمیم سطحی دندان برای موارد شکستگی ها ی خفیف تاجی تا نیاز به درمان ریشه و استفاده از روکش و حتی در موارد شدیدتر ضرورت کشیدن دندان آسیب دیده می تواند متغیر باشد.

در صورت خارج شدن کامل دندان دائمی از محل خود بر اثر ضربه چه اقدامی انجام دهیم ؟

در این شرایط والدین یا همراه کودک می بایست دندان خارج شده را در یکی از محلول های  زیر نگهداری کرده و در سریع ترین زمان ممکن ( ترجیحا  در زمان کمتر از 60 دقیقه) به مراکز دندانپزشکی مراجعه کنند.

محلول مناسب جهت نگهداری دندان درمحیط خارج از دهان:

  • شیر (ترجیحا کم چرب)
  • محلول نرمال سالین
  • بزاق بیمار
  • آب

توجه شود که دندان خارج شده از دهان نباید در محیط خشک نگهداری شود و تا حد امکان به ریشه دندان دست زده نشود.