از آنجایی که در کودکان به دلیل عدم مهارت مسواک زدن و حفظ بهداشت دهان میزان پلاک های دندانی که رسوبات نرم باقی مانده غذا در دهان می باشد زیاد است. این پلاک ها به مرور زمان به رسوبات سخت و سفیدی به نام جرم تبدیل می شوند. جرم دندان بر حسب محل قرارگیری میتواند بالا و زیر لثه ای باشد که جرم های بالای لثه ای در کودکان شایع تر است. ماندگاری طولانی مدت جرم بر روی دندان علاوه بر ایجاد بستر پوسیدگی باعث خونریزی و عفونت های لثه می شود. همچنین تغییر رنگ دندان ها در اثر رنگ های غذایی منجر به ظاهر نامطلوب دندان ها می شود. از بین بردن این رسوبات و سفید شدن دوباره دندان ها صرفا با دستگاه ها و مواد جرم گیری امکان پذیر است، بنابراین انجام جرم گیری توسط دندانپزشک در این شرایط برای کودک توصیه می گردد.