ترمیمی

دندان های کودک خود را نجات دهید

با وجود ارتقای سطح بهداشت دهان و دندان و گسترش درمان های پیشگیرانه ،ترمیم ضایعات پوسیدگی هنوز از خدمات مهم دندانپزشکی محسوب می شود.

ترمیم دندان های شیری به طور مشخص با دندان های دائمی فرق می کند و با 2 هدف صورت می گیرد:

  • جلوگیری از پیشرفت پوسیدگی و عدم نیاز به درمان های پیچیده تر جهت حفظ دندان تا زمان مناسب لق شدن دندان شیری و رویش دندان دائمی
  • اقداماتی در جهت بهبود ظاهر دندان های قدامی و حفظ زیبایی کودک

طرح ریزی درمان ترمیمی و انتخاب نوع ماده ی مورد استفاده بر اساس یکسری ملاحظات صورت می گیرد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • وضعیت تکاملی دندان ها
  • ارزیابی خطر پوسیدگی بیمار
  • بهداشت دهان بیمار
  • پیش بینی رضایت والدین و احتمال مراجعات به موقع
  • میزان همکاری بیمار برای درمان

روش های ترمیمی زیبایی برای دندان های قدامی دائمی جوان:

از جمله مشکلات شایع مراجعین به دندانپزشکان کودکان ،درمان زیبایی دندان های قدامی تغییر رنگ یافته ، دندان هایی که از نظر تکاملی کوچکتر از اندازه یا بدشکل هستند ،در موقعیت نادرست رویش یافته اند و یا دچار شکستگی شده اند،است.

سیستم های ترمیمی زیبایی و تکنیک های باند شونده در این گونه موارد استفاده می شوند:

  • ترمیم های ونیر کامپوزیتی باند شونده
  • ترمیم های لامینیت ونیر باند شونده
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل