کودک

پوسیدگی های دوران اولیه کودکی

پوسیدگی های دوران اولیه کودکی

پوسیدگی زودرس دوران کودکی Early Childhood Caries (ECC) شیوع پوسیدگی دندان در کودکان 5 برابر آسم و هفت برابر تب یونجه می باشد و آمار و ارقام نشان داده است که تا سن 3 سالگی 65-25 درصد کودکان درگیر پوسیدگی دندانی می شوند. پوسیدگی های ... ادامه مطلب