غذاهای سالم

سالم بمانید در خانه بمانید

سالم بمانید، در خانه بمانید

نکاتی از طرف انجمن بین المللی دندانپزشکی کودکان نبایدها: قندها و اسنکها بین وعده های غذایی به محض تمایل تهدید بزرگی هستند. نوشیدنی های حاوی شکر بایدها: غذاهای سالم، میوه ها، سبزیجات، گوشت، ماهی، تخم مرغ و پنیر آب بین وعده های غذایی، شیر و ... ادامه مطلب