دکتر ناهید عسکری زاده

آبسه دندان در کودکان

آبسه به دلیل تجمع چرک در اطراف بافت دندانی با پوسیدگی عمیق ایجاد می شود. در صورت عدم درمان دندان پوسیده،منجر به امکان ایجاد آبسه وجود دارد و یا تورم و قرمزی شدید لثه را به همراه خواهد داشت که در صورت تداوم می تواند ... ادامه مطلب