اورژانس در دندانپزشکی شامل موارد عفونتهای حاد دندانی،تورم های خارج از دهانی و صورتی و ضربه ها می باشد.اگر در کودکی با پوسیدگیهای عمیق دندان ،درمان به موقع انجام نشود میتواند منجر به ابسه  یا عفونت دندانی شود که این امر ممکن است به کشیدن دندان مورد نظر منتهی شود .بهتر است قبل از ان که پوسیدگی ایجاد شود و یا در مراحل ابتدایی پوسیدگی به دندانپزشک مراجعه شود تا با ترمیم مناسب ان و پیشگیری از پیشرفت و درگیری عصب دندانی از عفونت دندانی و درد شدید ان جلوگیری شود .عفونت دندانی میتواند بر سلامت عمومی کودک و دندان دائمی جانشین تاثیر سوئ داشته باشد.همچنین اگر به موقع به دندانپزشک مراجعه نشودو کودک دچار درد شدید دندانی شود ترس و اضطراب او می تواند منجر به غیرهمکار بودن کودک شده و روند درمان را کندتر خواهد کرد.به هیچ عنوان در عفونتهای دندانی بدون تجویز پزشک یا دندانپزشک به کودک خود انتی بیوتیک یا داروهای دیگر ندهیدچرا که در مواردی انتی بیوتیک کمک کننده نبوده و فقط سیستم ایمنی را تضعیف می کند.