مسواك زدن و استفاده از نخ دندان

مسواك زدن و استفاده از نخ دندان

مسواك زدن و استفاده از نخ دندان

رايجترين روش برداشتن پلاك از حفره دهان است

مسواك نرم بدليل آسيب كمتر به لثه و پاكسازي بهتر بين دندان ها براي مصرف كودكان مناسبتر است.
مسواك با سر كوچك و دسته ضخيم تر
بهترين توصيه براي تعويض مسواك زمانيست كه كاملا فرسوده بنظر برسد. البته برخي كودكان مسواك خود را هنگام مسواك زدن ميجوند كه بسرعت موهاي مسواك ظاهر فرسوده ميگيرد
اما معمولا زمان تعويض بين ٣ تا٤ ماه ميباشد

نخ دندان

مسواك در برداشتن پلاكهاي بين دنداني كارامد نيست
نمونه هاي متعدد از نخ دندان موجود ميباشد كه براي كودكان نخ دندونهاي همراه نگهدارنده مناسب ميباشد

خميردندان

خميردندان ها داراي خواص كنترل جرم دنداني هستند و همينطور بواسطه عمل فلورايد و ديگر مواد خواص ضد پوسيدگي و حساسيت زدايي دارند.
براي كاهش احتمال خطر فلور وزيس دنداني در كودكان ناشئ از بلع خمير دندان . خميردندان هاي كم فلورايد به بازار عرضه شد
استفاده از خمير دندان فلورايد دار تا پس از ٣ سالگي به تاخير انداخت و مقادير كم بكار برد
به اندازه دانه برنج براي كودكان زير ٣ و به اندازه نخود براي كودكان٣ تا٦

تولد تا يكسالگی

فعاليت برداشتن پلاك بايد با رويش اولين دندونهاي شيري آغاز شود. تميز كردن و ماساژ لثه ها پيش از رويش در برقراري فلور دهاني سالم دندان دراوردن كمك ميكند. اين كار را ميتوان با پيچيدن گاز مرطوب يا پارچه تميز به دور انگشتان پدر يا مادر و ماساژ آرام دندانها و لثه انجام داد
اين كار بايد روزي يكبار انجام شود
تخستين ديدار كودك با دندانپزشك بايد طي اين دوره باشد

يك تا ٣ سالگی

در اين دوره مسواك بايد براي زدودن پلاك معرفي شود
خميردندان فلورايد دار را ميتوان در دو تا ٣ سالگي معرفي كرد
اگرچه كودك را بايد تشويق به شروع مسواك زدن اوليه كرد نقش پدر و مادر در اين اقدام بهداشتي همواره بعنوان مراقب اصلي باقي ميماند

٣ تا ٦

هنوز هم مسئوليت اصلي انجام مراقبتهاي بهداشتي دهان و دندان با پدر مادر است اگر چه بلع فلورايد در اين مقطع همچنان نگران كننده است مهم است كه خمير دندان فقط به ميزان يك نخود بر روي مسواك باشد
در اين دوره كاربرد نخردندان باحتمال زياد شروع ميشود. در دندونهاي شيري ناحيهدتماس دندانهاي آسيا تنها جايي ست كه كشيدن نخ نياز است
با اين حال هر نوع تماس دندان به دندان در هريك از نواحي بين دنداني نيازمند نخ كشيدن روزانه است.

٦ تا ١٢ سال

كودك ميتواند شروع به پذيرش مسئوليت بهداشت دهان و دندان خود كند. در اين مرحله بي ترديد استفاده از خميردندان فلورايددار لازم است. ژل ها و دهانشويه هاي فلورايد براي كودكاني كه در معرض خطر پوسيدگي هستند ميتواند اختصاص داده شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *